• banner adult
 • banner training

Rozvoj kompetencí pedagogů MŠ, ZŠ a SŠ v MSK

 

Investice do rozvoje vzdělávání

Informace o projektu

 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.44/02.0020
 • Poskytovatel grantu: Moravskoslezský kraj (dále jen MSK)
 • Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
 • Zahájení projektu: 1. června 2013
 • Ukončení projektu: 31. prosince 2014

Cílová skupina

 • Pedagogičtí pracovníci mateřský škol v MSK
 • Pedagogičtí pracovníci vyučující tělesnou výchovu na I. a II. stupni základních škol v MSK
 • Pedagogičtí pracovníci vyučující tělesnou výchovu na středních školách v MSK

Cíle projektu

 1. Oblast MŠ
  • Odbornou výukou a výcvikem podpořit rozvoj profesních kompetencí pedagogů MŠ.
  • Vést pedagogy k inovativním přístupům k tělovýchovným aktivitám, naučit pedagogy získané poznatky ze třech akreditovaných vzdělávacích programů účelně aplikovat v rámci Rámcového vzdělávacího plánu předškolního vzdělávání ve své MŠ.
  • Vést a motivovat pedagogy MŠ k zařazení nových metod a forem práce, podílet se tak na primární prevenci vzniku svalových dysbalancí u dětí, rozvíjet u dětí rytmické cítění, zlepšovat míru jejich koordinace a koncentrace, psychické a svalové harmonie.
  • Poskytnout pedagogům MŠ sebezkušenostní výcvik v souvislosti s prostorově nenáročnými pohybovými aktivitami.
 2. Oblast ZŠ a SŠ
  • Odbornou výukou a výcvikem podpořit rozvoj profesních kompetencí pedagogů ZŠ a SŠ.
  • Podporovat inovaci ŠVP v rámci TV o oblast Body and Mind, konkrétně o oblast balančních forem cvičení a pilates.
  • Inspirovat pedagogy vyučující TV novým akreditovaným vzdělávacím programem, rozvinout jejich vyjadřovací schopnosti nezbytné pro účinné vedení tělovýchovných či sportovních aktivit ve stylu Body and Mind
  • Motivovat pedagogy k zařazování stylů Body and Mind do TV a podílet se tak na primární prevenci vzniku svalových dysbalancí u dětí a mládeže.

Akreditované vzdělávací programy pro pedagogy MŠ

 • Pedagog baby aerobiku
 • Pedagog jógy pro děti
 • Pedagog relaxačních a aktivačních technik

Akreditovaný vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ

 • Pedagog Body and Mind

Místo konání: Hotel Mercure Ostrava Center, Českobratrská 1742/18, Ostrava 2

Kontakty

Mgr. Hana Mihulová (metodik projektu) - +420 606 876 767
Bc. Sylva Mihulová (manažer projektu) - +420 775 122 992
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pedagog baby aerobiku

Dvoudenní akreditovaný vzdělávací program pro pedagogy MŠ nabízí inovativní metody práce pro rozvoj fyzické a psychické zdatnosti dětí. Absolvent programu podpoří u dětí uvědomování si vlastního těla, fyzickou zdatnost, svalovou harmonizaci, rozvoj koordinace, rytmické cítění, prostorovou orientaci. Součástí programu jsou inspirační hudebně pohybové hry, kompenzační a protahovací cvičení, manipulační činnosti s overballem.

Termíny realizace č. I.

Modul I. A 21. 09. 2013
Modul I. B 19. 10. 2013
Termíny realizace č. II.

Modul II. A 09. 11. 2013
Modul II. B 14. 12. 2013
Termíny realizace č. III.

Modul III. A 12. 04. 2014
Modul III. B 24. 05. 2014
Termíny realizace č. IV.

Modul IV. A 11. 10. 2014
Modul IV. B 15. 11. 2014


Pedagog jógy pro děti

Dvoudenní akreditovaný vzdělávací program pro pedagogy MŠ je zaměřen na specifikaci jógy pro děti, inspirační pohádkové příběhy provázené cvičením ásán, hathémy – ásány pro rozvoj dechu (vhodné pro astmatiky), základní relaxační techniky. Absolvent podpoří u dětí ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí, napodobování pohybu, umění relaxace, vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu.

Termíny realizace č. I.

Modul I. A 02. 11. 2013
Modul I. B 07. 12. 2013
Termíny realizace č. II.

Modul II. A 11. 01. 2014
Modul II. B 29. 03. 2014
Termíny realizace č. III.

Modul III. A 05. 04. 2014
Modul III. B 17. 05. 2014
Termíny realizace č. IV.

Modul IV. A 04. 10. 2014
Modul IV. B 08. 11. 2014


Pedagog relaxačních a aktivačních technik

Dvoudenní akreditovaný vzdělávací program pro pedagogy MŠ nabízí relaxační a aktivační techniky, které absolvent dokáže aplikovat do řady činností, které jsou součástí programu v MŠ. Pedagog tak přispěje u dětí k sebeuvědomování své mysli i částí těla, ke kladnému sebepojetí, naučí děti zvládat stresové situace, rozvine schopnost koncentrace v klíčovém okamžiku, podpoří paměť a především naučí děti odpočívat.

Termíny realizace č. I.

Modul I. A 19. 10. 2013
Modul I. B 14. 12. 2013
Termíny realizace č. II.

Modul II. A 09. 11. 2013
Modul II. B 18. 01. 2014
Termíny realizace č. III.

Modul III. A 22. 02. 2014
Modul III. B 12. 04. 2014
Termíny realizace č. IV.

Modul IV. A 24. 05. 2014
Modul IV. B 21. 06. 2014
Termíny realizace č. V.

Modul V. A 11. 10. 2014
Modul V. B 15. 11. 2014


Pedagog Body and Mind

Obsahem čtyřdenního – resp. dvou-víkendového akreditovaného programu jsou techniky cvičení, které naučí pedagogy vést žáky a studenty k aktivizaci tzv. centra těla v klidu i při pohybu. Pedagog se seznámí se základními principy techniky pilates, osvojí si zásobníky balančních cvičení a her s overbally a airstepy, prohloubí své komunikační dovednosti pro vedení lekcí TV ve stylu Body and Mind s cílem rozvíjet u žáků a studentů schopnost sebevnímání a podporovat jejich svalovou harmonii.

Termíny realizace č. I.

Modul I. A 2. - 3. 11. 2013
Modul I. B 7. - 8. 12. 2013
Termíny realizace č. II.

Modul II. A 11. - 12. 1. 2014
Modul II. B 29. - 30. 3. 2014
Termíny realizace č. III.

Modul III. A 5. - 6. 4. 2014
Modul III. B 17. - 18. 5. 2014
Termíny realizace č. IV.

Modul IV. A 4. - 5. 10. 2014
Modul IV. B 8. - 9. 11. 2014