• banner adult
  • banner training

Personal Coaching

Koučování je mimořádně efektivní a účinná metoda, která přináší nové možnosti a změny v osobním a profesním životě. Koučování je individuální způsob vedení účastníka/klienta, skupiny k využití a maximálnímu uplatnění osobního potenciálu. "Je to na míru připravená cesta s osobním průvodcem".

Při vytváření a vedení cesty je schopen kouč poskytnout nejdůležitější kroky od myšlenky k činu, nástroje k překonání překážek a vnitřních bloků. Pomáhá vytvořit akční plán a naplňovat ho postupně vytvářením nových postojů k sobě, druhým lidem a jiným vnímáním reality.

Co Vám nabízí naše společnost?

Životní koučink (pro privátní klienty)

  • Osobnostní rozvoj (sebepoznání, sebeřízení, sebemotivace)
  • Profesní rozvoj (rozvoj kariéry, řešení změny kariéry, příprava na profesní přijímací pohovor, řízení podnikání)
  • Řešení a rozvoj osobních a profesních vztahů (partnerské vztahy, vztahy v rodině, vztahy na pracovišti, umění komunikace)
  • Úprava a změny životního stylu (pohybové a relaxační aktivity, snižování nadváhy)

Koučování jednotlivců a pracovních skupin osobnostního a firemního rozvoje

  • Koučování řeší dle zadání cíleně potřeby a problémy jednotlivců a pracovních týmů formou několikahodinových programů i dlouhodobě stanovených soustředěných vždy i s poskytováním zpětné vazby a dalších doporučení.
Ceník
Životní koučink 1 hodina 600,- Kč Privátní klienti
1 hodina 300,- Kč Studenti
 Koučink jednotlivců 1 hodina 800,- Kč  Pro firmy
 Týmový koučink Cena je stanovena dohodou dle
četnosti a délky stanovených programů

Partneři

  Rozběh mysli