• banner adult
 • banner training

Inovace ve vzdělávání v oblasti obchodu

Investice do rozvoje vzdělávání

Informace o projektu

 • Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.07/03.0042
 • Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj
 • Zahájení projektu: 1. září 2012
 • Ukončení projektu: 30. dubna 2014

Cíle projektu

 • Tvorba nových vzdělávacích modulů se zaměřením na trhy východní Evropy pro cílové skupiny OBHODNÍK a PODPORA OBCHODU či SERVIS
 • Tvorba kompetenčních modelů pro cílové skupiny
 • Testování kompetencí formou Development Centre
 • Pilotní ověřování nově vytvořených vzdělávacích modulů formou prezenčních kurzů
 • Evaluace kompetencí
 • Uvedení vzdělávacích programů na trh

Časový harmonogram projektu

eu inovace-program

Program ke stažení v PDF


OBCHODNÍK

Rámcový obsah vzdělávacího programu Obchodník

 • Vstupní Development Centre - 1 den
 • Akreditovaný vzdělávací program
  1. modul: Přípravná fáze obchodní schůzky v cizím prostředí - 2 dny
  2. modul: Psychologie obchodního vztahu - 2 dny
  3. modul: Fáze vyjednávání v rámci obchodní schůzky v cizím prostředí - 2 dny
  4. modul: Rozvoj emoční inteligence obchodníka - 2 dny
  5. modul: Zvládání stresové zátěže a sebepoznání - 2 dny
 • Srovnávací Development Centre - 1 den
 • Závěrečná zkouška

SERVIS A PODPORA OBCHODU

Rámcový obsah vzdělávacího programu Servis a podpora obchodu

 • Vstupní Development Centre - 1 den
 • Akreditovaný vzdělávací program
  1. modul: Efektivní komunikace a práce s informacemi - 2 dny
  2. modul: Rozvoj emoční inteligence - 2 dny
  3. modul: Spolupráce a řízení priorit ve vztahu k obchodním partnerům - 2 dny
  4. modul: Zvládání stresové zátěže a sebepoznání - 2 dny
 • Srovnávací Development Centre - 1 den
 • Závěrečná zkouška

AKTUALITY A TERMÍNY

Zahajovací konference

 • Termín: 21. listopadu 2012
 • Místo konání: HARMONY CLUB HOTEL, 28. října 1263/170, Ostrava - Mariánské Hory

Rámcový obsah zahajovací konference

 • Seznámení s cíli a rozsahem vzdělávacího programu
 • Podrobný obsah výuky a tréninku pro cílovou skupinu OBCHOD
 • Podrobný obsah výuky a tréninku pro cílovou skupinu SERVIS A PODPORA OBCHODU
 • Seznámení s průběhem a organizací celé realizační fáze projektu
 • Sdělení termínů realizace vzdělávacích aktivit

Závěrečná konference

Zveme Vás na ZÁVĚREČNOU KONFERENCI v rámci grantového projektu OP VK registrační č. CZ.1.07/3.2.07/03.0042 s názvem INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI OBCHODU

 • Termín: 3. 4. 2014 v době 9:00 až 13:00 hod (8:30 až 9:00 prezence)
 • Místo konání: hotel Mercure Ostrava Center, Českobratrská 18, konferenční sál ve 4.patře budovy
 • Pozvánka

Závěrečné shrnutí

Výstupy projektu jsou zpracovány v brožuře projektu Inovace ve vzdělávání v oblasti obchodu.

Realizace projektu probíhala dle nastaveného časového harmonogramu, kdy po náboru cílových skupin OBCHOD a SERVIS začalo vlastní pilotní ověřování vzdělávacího kurzu. Toto bylo zahájeno vstupním Development Centre v prosinci 2012, následovalo rozdělení účastníků do 4 školících skupin a poté vlastní realizace vzdělávacího kurzu jako pilotu. Účastníci pilotního ověřování tohoto projektu ukončili svou činnost v 1.kvartále 2014 úspěšným absolvováním závěrečné zkoušky a srovnávacího Development Centre. Vzdělávací moduly absolvovalo 48 účastníků

Projekt vyvrcholil závěrečnou konferencí, která se konala dne 3.4.2014 v hotelu Mercury Center, kde jako hlavní host vystoupil JUDr. Jan Cimický.

Demoverze učebních materiálů pro vzdělávací program:
Obchodník
Servis a podpora obchodu


Kontakty

Michaela Václavková - metodik projektu
+420 608 708 622

Bc. Sylva Mihulová - manažer projektu
+420 775 122 992