• banner adult
  • banner training

Rozvoj kompetencí pedagogů MŠ - v Olomouckém kraji

 

Investice do rozvoje vzdělávání

Rozvoj kompetencí pedagogů MŠ - v Olomouckém kraji

Informace o projektu

Registrační číslo: CZ 1.07/1.3.45/02.0053
Poskytovatel grantu: Olomoucký kraj
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Zahájení projektu: 1. srpna 2013
Ukončení projektu: 31. prosince 2014
Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci mateřských škol v Olomouckém kraji

Cíle projektu

Odbornou výukou a výcvikem podpořit rozvoj profesních kompetencí pedagogů MŠ.
Vést pedagogy k inovativním přístupům k tělovýchovným a k dalším dětskou osobnost rozvíjejícím aktivitám, naučit pedagogy získané poznatky ze třech akreditovaných vzdělávacích programů účelně aplikovat v rámci Rámcového vzdělávacího plánu předškolního vzdělávání ve své MŠ.
Vést a motivovat pedagogy MŠ k zařazení nových metod a forem práce, podílet se tak na primární prevenci vzniku svalových dysbalancí u dětí, zlepšovat míru jejich koordinace a koncentrace, psychické a svalové harmonie, zlepšovat u dětí schopnost sebepřijetí a rozvíjet jejich sociální dovednosti.
Poskytnout pedagogům MŠ sebezkušenostní výcvik v souvislosti s prostorově nenáročnými aktivitami.

Místo konání: Hesperia Hotel, Brněnská 55, 779 00 Olomouc

Akreditované vzdělávací programy pro pedagogy MŠ

Pedagog pilates techniky pro děti
Jóga jako prostředek kompenzace civilizačních vlivů
Dramatické techniky v prostředí MŠ


Pedagog pilates techniky pro děti

Dvoudenní vzdělávací program nabízí inovativní metody práce pro rozvoj fyzické a psychické zdatnosti dětí. Cílem školení je rozšířit znalosti a dovednosti pedagogů MŠ o oblast pilates techniky, která je pro děti transformována do zábavné formy a zároveň vytváří správné pohybové stereotypy a podporuje pozitivní vztah k pohybovým aktivitám. Absolvent programu získá nové metody a formy práce, které se podílejí na primární prevenci vzniku svalových dysbalancí u dětí předškolního věku, které podporují percepční schopnosti a zlepšují míru koordinace a svalové harmonie. Pedagog získá zásobník motivačních cvičení, která jsou bezpečnou a prostorově nenáročnou pohybovou aktivitou. Praxe bude převažovat nad teorií, sebezkušenostní výcvik je základem vzdělávacího programu – vzorové lekce pilates a jejich modifikace do pilates vstupů v programu MŠ, hry pro zapojení gürtel – středu těla, využívání pomůcek (hračky, pilates ručníky, magic circles apod.) Vzdělávací program je realizován ve dvou sobotách – modulech - s časovým odstupem tak, aby bylo možné získané znalosti a dovednosti aplikovat v praxi a případně při druhém setkání konzultovat své zkušenosti a postřehy. Nabízíme výběr ze tří realizací školení.

Termíny realizace č. 1

Modul 1. A 09. 11. 2013
Modul 1. B 14. 12. 2013
Termíny realizace č. 2

Modul 2. A 12. 04. 2014
Modul 2. B 24. 05. 2014
Termíny realizace č. 3

Modul 3. A 20. 09. 2014
Modul 3. B 1. 11. 2014

Ukázka pracovního manuálu


Jóga jako prostředek kompenzace civilizačních vlivů

Dvoudenní vzdělávací program přináší modifikované jógové techniky pro děti předškolního věku se specializací na kompenzaci civilizačních vlivů. Cílem vzdělávacího programu je rozšířit znalosti a dovednosti pedagogů o cvičení, která rozvíjejí schopnost koncentrace a kompenzují hyperaktivní projevy u dětí, harmonizují děti na úrovni svalové a kompenzují důsledky hypokinézy, rozvíjejí hloubku dýchání a kompenzují alergické a astmatické projevy, podporují pozitivní sebevnímání a pozitivní vztah ke společnosti a přírodě. V obsahu vzdělávacího programu převažuje sebezkušenostní výcvik a praktický nácvik zaměřený zejména na: ukázkové lekce jógy a modelové inspirační pohybové sekvence s kompenzačními účinky, nácvik správného držení těla formou hry, pohádkové příběhy jako základ jógového cvičení, podpůrné využívání pomůcek. Vzdělávací program je realizován ve dvou sobotách – modulech - s časovým odstupem tak, aby bylo možné získané znalosti a dovednosti aplikovat v praxi a případně při druhém setkání konzultovat své zkušenosti a postřehy. Nabízíme výběr ze tří realizací školení.

Termíny realizace č. 1

Modul 1. A 09. 11. 2013
Modul 1. B 14. 12. 2013
Termíny realizace č. 2

Modul 2. A 12. 04. 2014
Modul 2. B 24. 05. 2014
Termíny realizace č. 3

Modul 3. A 20. 09. 2014
Modul 3. B 1. 11. 2014

Ukázka pracovního manuálu


Dramatické techniky v prostředí MŠ

Čtyřdenní dvou víkendový vzdělávací program zprostředkuje pedagogům základní dramatické techniky, které u dětí rozvíjejí sociální a komunikační dovednosti. Absolvent prostřednictvím sebezkušenostního výcviku a dalších technik získá dovednosti a znalosti, prostřednictvím kterých může účinně rozvíjet osobnost dítěte, probouzet tvůrčí schopnosti dětí a předcházet vzniku konfliktů v dětském kolektivu. Obsah programu je zaměřen zejména na nácvik simulace, improvizace, tvorbu vlastní dramatické lekce, na pohádkové příběhy a personifikace. Vzdělávací program je realizován ve dvou víkendech modulech - s časovým odstupem tak, aby bylo možné získané znalosti a dovednosti aplikovat v praxi a případně při druhém setkání konzultovat své zkušenosti a postřehy. Nabízíme výběr ze čtyř realizací školení.

Termíny realizace č. 1

Modul 1. A 12. - 13. 10. 2013
Modul 1. B 30. 11. - 1. 12. 2013
Termíny realizace č. 2

Modul 2. A 22. - 23. 03. 2014
Modul 2. B 31. 05. - 1. 06. 2014
Termíny realizace č. 3

Modul 3. A 26. - 27. 04. 2014
Modul 3. B 14. - 15. 06. 2014
Termíny realizace č. 4

Modul 4. A 18. - 19. 10. 2014
Modul 4. B 06. - 07. 12. 2014

Ukázka pracovního manuálu


Kontakty

Adresa:
Argent, vzdělávací agentura, s.r.o.
Daliborova 862/26
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Telefon:
Mgr. Hana Mihulová (věcný manažer projektu) - +420 606 876 767
Bc. Sylva Mihulová (manažer projektu) - +420 775 122 992

Email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.