• banner adult
  • banner training

Úvod do komunikace s klienty s duševním onemocněním 2016

Vzdělávací program s akreditací MPSV ČR je určen pro vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, pro neformální pečovatele a dále pro sociální pracovníky na Úřadu práce ČR.

Absolvent jednodenního školení (8 hod.) získá základní přehled o nejčastějších projevech duševních onemocnění u klientů a naučí se tyto projevy dekódovat. Získá nové odborné znalosti a komunikační dovednosti pro větší sebejistou v rámci vedení rozhovoru. Zvýšení sebejistoty v rámci komunikace povede k eliminaci stigmatizace a předsudků vůči klientům s duševním onemocněním. Specifika komunikace budou soustředěna na častá duševní onemocnění, jako jsou např. schizofrenie, úzkostné poruchy a deprese. V rámci vzdělávacího programu klademe důraz na praktický trénink profesního komunikačního chování s klientem s duševním onemocněním.

Termíny pro skupiny formou uzavřeného kurzu dle domluvy: tel. 775 122 992, cena uzavřeného kurzu dohodou dle počtu objednaných realizací školení.

Časový rozsah školení: 9:00 - 16:00 hod.

Místo konání: Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky

Cena na jednoho účastníka: 1800 Kč. Školení je osvobozeno od DPH.

Lektor: Mgr. Soňa Plháková, Bc. Sylva Mihulová

Účastník obdrží pracovní manuál a Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

 

 

 

 

 

 

Partneři

  Rozběh mysli