• banner adult
  • banner training

Instruktor aerobiku - rekvalifikace

KIA 300 1

Rekvalifikační kurz - Instruktor aerobiku - školíme v Argent, vzdělávací agentuře s.r.o. od roku 2008. Spolupracujeme s výborným týmem lektorů, který kontinuálně sleduje aktuální trendy v oblasti aerobiku. Lektoři jsou vstřícní a zároveň precizní v předání klíčových znalostí a dovedností pro vedení lekcí aerobiku tak, aby začínající instruktor byl konkurenceschopný. Klademe důraz na maximalizaci tréninku praktických dovedností a ty opíráme o pevný teoretický základ. Pomůžeme Vám rozvíjet Vaše motorické schopnosti, komunikaci a probouzet tvůrčí potenciál.

Rekvalifikační kurz Instruktor aerobiku Vás připraví na povolání Instruktor skupinových kondičních a funkčních cvičení se zaměřením na vedení lekcí aerobiku. Důraz klademe na tvorbu pestrých a vyvážených choreografií, na metodiku výuky choreografií a příjemnou a efektivní komunikaci v rámci lekce aerobiku. Profil absolventa je definován kvalifikačním standardem Národní soustavy kvalifikací ad: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-485-Instruktor_aerobiku. Kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR pod číslem jednacím:117/2014-50

Absolvent se orientuje v oblasti anatomie a do praxe propojuje poznatky z fyziologie pohybové soustavy člověka. Umí analyzovat držení těla v polohách a pohybech u klientů pro potřeby aerobních a tanečních forem cvičení. Absolvent umí citlivě nastavovat a případně korigovat pohybové stereotypy klientů tak, aby lekce aerobiku klienta harmonicky rozvíjela z hlediska fyziologického (adekvátní aerobní zatížení) a koordinačního (adekvátní metodika a choreografie) a nevytvářela zdravotní problémy u klientů. Absolvent umí sestavit a vést lekci aerobního a tanečního stylu. Kroky v lekcích aerobiku umí technicky přesně předvádět, plynule navazovat a modifikovat.  Absolvent ovládá verbální i neverbální komunikaci, vede lekci plynule, volí optimální tempo hudby dle potřeb skupiny klientů a stylu lekce, využívá efektivní motivační prostředky. Absolvent dokáže cvičební program modifikovat a vést pro specifické skupiny klientů (děti, těhotné ženy, ženy po porodu, senioři, klienti s oslabením pohybového systému, osoby s civilizačním onemocněním). Absolvent umí poskytovat základní poradenství v oblasti zdravého životního stylu - výživa a pitný režim. Absolvent umí poskytnout první pomoc a zná zásady bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách.

Rozsah školení: 150 výukových hodin. Školení proběhne formou víkendového studia (pátek a neděle) v 5ti víkendech.

Rámcový časový harmonogram:

pátky: 16:00 - 20:00 hod.
soboty: 8:30 - 19:00 hod.
neděle: 8:30 - 17:00 hod.

Školení je zakončeno závěrečnou zkouškou - teoretická část (test + ústní ověření) a praktická část (praktické předvedené vedení části lekce aerobiku, monitorování srdeční frekvence pomocí sporttestu - vyhodnocení a následná úprava cvičebního programu, řešení modelové situace v rámci poskytnutí první pomoci). Praktická část zkoušky vychází z metodického dopisu (zápisu choreografie), který účastník kurzu vypracuje dle požadavku kvalifikačního standardu - bude definováno na začátku rekvalifikačního kurzu.

Kritéria pro přihlášení do kurzu a absolvování závěrečné zkoušky:

  • dosažení věku 18 let
  • ukončené středoškolské vzdělání (výuční list či maturutní vysvědčení)
  • zkušenost se skupinovým cvičením posilovacích forem jako klient
  • schopnost vnímat rytmus hudby

Dokumenty k doložení při zahájení kurzu: kopie výučního listu či maturitního vysvědčení, občanský průkaz

Cena školení: 11 450 Kč (bez DPH - rekvalifikační kurz je od platby DPH osvobozen)

Platbu je možné rozložit do dvou splátek: 7000Kč a 4 450Kč Celá částka musí být uhrazena tři dny před zahájením A víkendu.

Cena zahrnuje:

  • Manuál pro instruktory aerobiku - metodický materiál vytvořený lektorským týmem
  • výuku v celém rozsahu

Cena závěrečné zkoušky: 1550 Kč

Cena zahrnuje:

  • praktickou i teoretickou část zkoušky dle standardů Národní soustavy kvalifikací
  • vystavení osvědčení o získání kvalifikace dle standardů Národní soustavy kvalifikací
  • vystavení osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu a závěrečné zkoušky

Pokud jste nezaměstnaní a registrovaní na úřadu práce využijte možnosti financování svého vzdělávání Úřadem práce ČR. Rádi Vám potvrdíme potřebné dokumenty.

PŘIHLÁŠKY A DALŠÍ INFORMACE: sylvaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kapacita kurzu: 20 osob

Těší se na Vás lektorský tým: Mgr. Lucie Čadanová - Dědičová Jan Jaroš MUDr. Tomáš Dědič MUDr. Michal Mihula

Realizace kurzu: v moderních a výborně vybavených prostorách SPORTOVNÍHO CENTRA FAJNE, Generála Sochora 12, 708 00 Ostrava - Poruba, www.scfajne.cz

Nabídka: účastníci školení mohou vždy po ukončení školícího dne v rámci své duševní regenerace využít 50% slevu na pronájem squashového kurtu tj. 60Kč včetně zapůjčení raket a míčku.

 

 

Partneři

  Rozběh mysli