• banner adult
  • banner training

Jóga prstů jako aktivizační prostředek 2016

Vzdělávací program s akreditací MPSV ČR je základním jednodenním školením (8 hod.) v rámci dalšího profesního vzdělávání, které je určeno pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, dále také pro neformální pečovatele v oblasti sociálních služeb. Absolventi obdrží osvědčení.

Kurz je otevřen i pro účastníky z řad široké veřejnosti, kteří poznatky využijí pro obohacení svého života či života svých blízkých. Tito absolventi obdrží účastnický list.

Vzdělávací program rozšiřuje prostředky práce s imobilními klienty, s klienty se sníženou pohyblivostí a se seniory. Jóga prstů vychází z poznatků reflexní terapie, která je základem pro mudry - jógové symboly, gesta, pozice rukou ve vztahu k pozicím těla a jeho částem. Pracovníci v sociálních službách získají tak vhodný nástroj a aktivizační prostředek pro zvyšování kvality života seniorů či imobilních klientů. Vzdělávací program je zacílen na konkrétní mudry, které podporují hrubou i jemnou motoriku, uvolňují svalové napětí, odbourávají stres a působí harmonizačně na celý organismus.

Termíny pro skupiny formou uzavřeného kurzu dle domluvy: tel.775122992

Časový rozsah školení: 9:00 - 16:00 hod.

Místo konání: Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky

Cena na jednoho účastníka: 1800 Kč. Školení je osvobozeno od DPH.

V ceně školení je pracovní manuál.

 

 

Partneři

  Rozběh mysli