• banner adult
  • banner training

Instruktor bodystylingu 2016

pro web kib podzim2015 P1100291 300Čerpáme z mnohaleté zkušenosti realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti fitness. Otevřená komunikace je pro nás samozřejmostí, stejně tak odbornost, profesionální předávání znalostí a dovedností, přesné definování požadavků, dodržování pravidel, rozvoj a respektování Vaší jedinečnosti.

 Rekvalifikační kurz Instruktor bodystylingu Vás připraví na povolání Instruktor skupinových kondičních a funkčních cvičení se zaměřením na vedení posilovacích lekcí ve velké šíři a pestrosti. Profil absolventa je definován kvalifikačním standardem Národní soustavy kvalifikací ad: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-554-Instruktor_bodystylingu. Kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR pod číslem jednacím:117/2014-50

Absolvent se orientuje v oblasti anatomie a do praxe propojuje poznatky z fyziologie pohybové soustavy člověka. Umí analyzovat držení těla v polohách a pohybech u klientů a citlivě korigovat pohybové stereotypy klientů tak, aby posilovací cvičení klienta harmonicky rozvíjelo a nezpůsobovalo zdravotní problémy. Absolvent umí sestavit a vést vhodný cvičební program pro skupinovou lekci posilovacích forem cvičení. Posilovací cviky umí přesně technicky předvést a vysvětlit, umí korigovat nesprávné technické provedení. Absolvent dokáže cvičební program modifikovat s využitím lehkého náčiní a balančních pomůcek. Absolvent umí vytvořit a vést cvičební program pro specifické skupiny klientů (těhotné ženy, ženy po porodu, senioři, klienti s oslabením pohybového systému). Absolvent umí poskytovat základní poradenství v oblasti zdravého životního stylu - výživový a pitný režim. Absolvent umí poskytnout první pomoc a zná zásady bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách.

Kromě témat nastavených standardem absolvujete tréninky v rámci lekcí, které jsou aktuálně IN tj. metodika kruhového tréninku s využitím pomůcek pro funkční trénink, využití závěsných systémů, obsah a vedení lekcí: interval training, ballance work, fat burning a pod. Získáte bohaté zásobníky cviků s vlastní vahou těla i s pomůckami (jednoruční činky, tyče, overbally, fitbally, balanční plošiny - bosu, airstep atd.) a adekvátní související komunikační prostředky tak, aby Vaše vedení skupinového cvičení bylo efektivní a pro klienty příjemné a prospěšné.

Rozsah školení: 150 výukových hodin. Školení proběhne formou víkendového studia v 5ti víkendech.

Rámcový časový harmonogram:
pátky: 16:00 - 20:00 hod.
soboty: 9:00 - 19:00 hod.
neděle: 9:00 - 17:00 hod.

Školení je zakončeno závěrečnou zkouškou - teoretická část (test + ústní ověření) a praktická část (praktické předvedené vedení lekce bodystylingu a řešení modelové situace v rámci poskytnutí první pomoci). Praktická část zkoušky vychází z metodického dopisu, který účastník kurzu vypracuje dle požadavku kvalifikačního standardu.

Kritéria pro přihlášení do kurzu a absolvování závěrečné zkoušky:

  • dosažení věku 18 let
  • ukončené středoškolské vzdělání (výuční list či maturutní vysvědčení)
  • zkušenost se skupinovým cvičením posilovacích forem jako klient

Dokumenty k doložení při zahájení kurzu: kopie výučního listu či maturitního vysvědčení, občanský průkaz

Cena školení: 11 400 Kč  (bez DPH - rekvalifikační kurz je od platby DPH osvobozen)

Platbu je možné rozložit do dvou splátek: 7000 Kč a 4 400Kč Celá částka musí být uhrazena nejpozději 3 dny před zahájením A víkendu.

Cena zahrnuje:

  • Manuál pro instruktory bodystylingu - metodický materiál vytvořený lektorským týmem
  • výuku v celém rozsahu

Cena závěrečné zkoušky: 1550 Kč. Zkouška musí být uhrazena 14 dní před její realizací.

Cena zahrnuje:

  • praktickou i teoretickou část zkoušky dle standardů Národní soustavy kvalifikací
  • vystavení osvědčení o získání kvalifikace dle standardů Národní soustavy kvalifikací
  • vystavení osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu a závěrečné zkoušky

Pokud jste nezaměstnaní a registrovaní na úřadu práce využijte možnosti financování svého vzdělávání Úřadem práce ČR. Rádi Vám potvrdíme potřebné dokumenty.

Kapacita kurzu: 20 osob ... přihlašte se včas

Těší se na Vás lektorský tým: Mgr. Lucie Čadanová - Dědičová Jan Jaroš MUDr. Tomáš Dědič MUDr. Michal Mihula

Realizace kurzu: v moderních a výborně vybavených prostorách SPORTOVNÍHO CENTRA FAJNE, Generála Sochora 12, 708 00 Ostrava - Poruba, www.scfajne.cz

 Nabídka: účastníci školení mohou vždy po ukončení školícího dne v rámci své duševní regenerace využít 50% slevu na pronájem squashového kurtu tj. 60Kč včetně zapůjčení raket a míčku.

Přihlášky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Partneři

  Rozběh mysli